OFERTA FIRMY

Administrowanie lub zarządzanie


Strona odwiedzona
razy od 01.03.2011

     PPrzedsiębiorstwo istnieje od 1 września 2009 roku. Główny profil działalności przy rejestracji działalności określono kolejno: Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, przeglądy techniczne budynków, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, sprzątanie, doradztwo w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, zagospodarowywanie terenów zieleni, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, itd. W celu promocji przedsiębiorstwa założono promocyjne ceny usług oraz wieloletnie upusty cen usług dla klientów przy umowach długoterminowych oraz zawartych na czas nieokreślony. W 2009 roku (4 miesiące działalności) Firma nawiązała współpracę z firmami administrującymi budynkami w Kostrzynie i Górzycy oraz z innymi podmiotami, w tym również ze wspólnotami mieszkaniowymi. Wykonaliśmy wiele prac zleconych jak również podpisaliśmy wiele stałych umów na świadczenie usług.
Do marca 2012 roku firma nawiązała stałą współpracę z wieloma podmiotami. Podpisano 27 umów na czas nieokreślony. W 2010r. wystawiono 141 faktur, w 2011r. 255 faktur. Mimo okresu zimowego w 2012 roku do marca wystawiono 83 faktury, a w całym roku 2012 już 407 faktur. Poza stałymi umowami firma otrzymała wiele zleceń na prace remontowe. Najczęściej wykonywane prace to czyszczenie i konserwacja gazowych kotłów i grzejników wody, naprawy i remonty dachów, wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych, wymiana i przebudowa instalacji Wod-Kan-Gaz-C.o, malowanie klatek schodowych, przeglądy techniczne budynków wraz z pomiarami elektrycznymi i przeglądem gazowym, budowa wiat śmietnikowych, wykonywanie placów z kostki betonowej z montażem stojaków na rowery i ławek, wymiana drzwi oraz wykonanie automatycznego nawadniania posesji.