OFERTA FIRMY

Administrowanie lub zarządzanie


Strona odwiedzona
razy od 01.03.2011

Administrowanie i zarządzanie nieruchomociami

Posiadam dowiadczenie w zakresie administrowania nieruchomociami poprzez 10 lat pracy w komunalnym zakładzie gospodarki mieszkaniowej i 3 lata w prywatnej firmie trudniącej się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomociami. Posiadam też jeden z najlepszych na rynku program komputerowy do obsługi i rozliczeń dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych, dowiadczenie i przy tym możliwoć ograniczenia kosztów obsługi, szczególnie przy kompleksowej obsłudze a co za tym idzie, możliwoć zaoferowania konkurencyjnych cen.

Zapewniam działanie dla dobra właścicieli bez zobowiązań wobec innych podmiotów jak Gmina - Miasto, jemu podległe i inne.
    Pomagam w załatwieniu formalności dotyczących regulacji statusu prawnego, podjęcia stosownej uchwały, rozwiązania umowy z poprzednim oraz podpisania umowy z nowym usługobiorcą.
Zapewniam też bardzo dobrą jakość świadczonych usług. Świadczę usługi dla właścicieli nieruchomości i posesji w pełnym zakresie a w tym:

  • Administrowanie lub zarządzanie
  • Stała lub zlecana obsługa techniczna
  • Obowiązkowe przeglądy techniczne
  • Prace i pomiary elektryczne
  • Utrzymanie czystości
  • Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni
  • Remonty