OFERTA FIRMY

Administrowanie lub zarządzanie


Strona odwiedzona
razy od 01.03.2011

Prace i pomiary elektryczne

Jako właściciel przedsiębiorstwa posiadam wykształcenie w zawodzie "Technik elektryk" i "Technik BHP". Posiadam też doświadczenie poprzez 6 lat pracy na budowie, 4 lata pracy jako konserwator elektryk w budynkach mieszkalnych oraz ok. 20 lat kierowania pracownikami przy pracach elektrycznych i doraźnego wykonywania prac indywidualnych.

Posiadam uprawnienia energetyczne w pełnym zakresie - eksploatacji i dozoru

Jako wykonawca wielu prac elektrycznych cieszę się opinią bardzo dobrej jakości wykonanych prac.

Przedsiębiorstwo jest w posiadaniu wysokiej klasy mierników elektrycznych:

  • LKZ 700 (nadajnik nr 402423 oraz odbiornik nr 12409) - Jest to doskonały lokalizator przewodów i kabli w ścianach i pod ziemią do 2m. Służy on również do lokalizacji przerw, zwarć, nielegalnych podłączeń, identyfikacji obwodów i zabezpieczeń.


  • MIE-500 (nr 266296) - Miernik instalacji elektrycznych o szerokim zastosowaniu. Między innymi do pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, do badania wyłączników różnicowo prądowych, badania rezystancji uziemień, sprawdzania ciągłości żył przewodów, pomiarów napięcia i prądu oraz innych.


  • MIC-3 (nr 346842) - Miernik rezystancji izolacji przewodów i kabli.


  • KRT 1520 (nr 0775038) - Cyfrowy miernik rezystancji uziemień.


  • DT-266 - Cęgowy, cyfrowy miernik pomiaru obciążeń (amperomierz) bez konieczności rozłączania - przerywania obwodów. Posiadający również inne funkcje (pomiary napięć, oporności i prądów oraz sprawdzanie ciągłości żył przewodów).


  • Inne mierniki, czujniki, detektory i narzędzia elektryczne.