OFERTA FIRMY

Administrowanie lub zarządzanie


Strona odwiedzona
razy od 01.03.2011

Obsługa techniczna

Prowadząc obsługę techniczną zapewniam fachowe i szybkie usuwanie awarii i usterek jak i dosłownej stałej konserwacji.

       

W razie konieczności podejmuję się też wykonania prac remontowo inwestycyjnych lub występowania jako inwestor zastępczy (wykonuję wszelkie czynności związane z uzyskaniem zgody, wykonaniem projektu, uzgodnień, umów i zleceń, dozoru, nadzoru budowlanego, odbiorów technicznych itp.)
Posiadam uprawnienia energetyczne w pełnym zakresie - eksploatacji i dozoru grupy 1, 2 i 3 - (Elektryczne, Gazowe, Ciepłownicze i ciśnieniowe)