OFERTA FIRMY

Administrowanie lub zarządzanie


Strona odwiedzona
razy od 01.03.2011

Utrzymanie czystości

Zakład wykonuje utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesjach. Zakres i częstotliwość wykonywania czynności ustala się w porozumieniu ze zleceniodawcą.
Ceny są konkurencyjne poprzez stosowanie odpowiednich technik, formy zatrudniania pracowników oraz organizacji pracy.Poza utrzymaniem czystości wg umowy przyjmujemy inne dodatkowe zlecenia lub wprowadzenie dodatkowych czynności poprzez aneks do umowy (n.p. zakładanie i utrzymanie terenów zieleni, dodatkowe sprzątanie i czyszczenie).